Skip to main content Skip to search

recent blog posts

Η 3η συνάντηση του έργου CIRCLE-IN έλαβε χώρα στη Λευκάδα, στις 11-12 Ιουνίου, 2019

  • 30 Ιουλίου, 2019

Η 3η συνάντηση του έργου CIRCLE-IN έλαβε χώρα στη Λευκάδα, στις 11-12 Ιουνίου, 2019, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Στόχος της συνάντησης ήταν η επισκόπηση της πορείας υλοποίησης του έργου και η αναθεώρηση και επιβεβαίωση του σχεδιασμού των…

X