Η 3η συνάντηση του έργου CIRCLE-IN έλαβε χώρα στη Λευκάδα, στις 11-12 Ιουνίου, 2019, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Στόχος της συνάντησης ήταν η επισκόπηση της πορείας υλοποίησης του έργου και η αναθεώρηση και επιβεβαίωση του σχεδιασμού των δράσεων για τους επόμενους 6 μήνες. Κρίσιμες αποφάσεις πάρθηκαν αναφορικά με τις πιλοτικές δράσεις του έργου και τις δράσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της Κοινής Στρατηγικής για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας.